Wpisz i naciśnij Enter

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep dostępny pod adresem nietylkopasta.pl i jest prowadzony przez firmę nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, 05-850 Ożarów Maz., ul. Partyzantów 13 L, NIP 1181554813, kontakt@nietylkopasta.pl
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://nietylkopasta.pl
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 5. Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://nietylkopasta.pl
  • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

 1. Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
 • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 • Podłączenie do sieci Internet,
 • Posiadanie przez Użytkownika przeglądarki Internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 3. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia).   
 4. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 5. Proces zakupów składa się z pięciu etapów:
  • wybór Przedmiotu zamówienia,
  • złożenie zamówienia,
  • wybór formy płatności i dostawy,
  • potwierdzenie złożenia zamówienia,
  • płatność.
 6. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
 8. Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane osobowe lub firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5 Formy płatności za zamówienie

 1. Sklep przyjmuje płatności za zamówienie poprzez system transakcyjny DotPay – szybkie płatności, a wśród nich: Przelewy24, Dotpay i eCard (płatność kartą).

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Nie możesz zatem zwrócić e-booka który został dostarczony drogą elektroniczną.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
 2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektornicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, 05-850 Ożarów Maz., ul. Partyzantów 13 L, NIP 1181554813, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest nietylkopasta.pl Anna Pytkowska, 05-850 Ożarów Maz., ul. Partyzantów 13 L, NIP 1181554813, kontakt@nietylkopasta.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.